Gebruikersgegevens
Bedrijf (KvK-nummer voor NL klanten verplicht, voor BE klanten BTW-nummer verplicht)
Algemeen
 (bv. 1234AB)
 (alleen nummer)
 (bv. a, bis)
Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)
 (bv. 1234AB)
 (alleen nummer)
 (bv. a, bis)
Ga terug    Account aanvraag ter goedkeuring indienen